fredag 6 januari 2012

Vänsterns tilltal och den ekonomiska utvecklingen

Katrine Kielos konstaterade i början av oktober förra året att Håkan Juholts tilltal under hans första sju månader som partiledare i princip var en litania om hur allting förfaller och blir sämre i borgarnas Sverige. Men som Kielos konstaterade, det här med att allting blir sämre är någonting som S-partimedlemmar gillar att höra när vi har en borgarregering men det är faktiskt inte nödvändigtvis hur de breda folklagren uppfattar utvecklingen. De flesta människor är inte så politiserade att de bedömer utvecklingen för sitt eget liv, sin privatekonomi och samhället i stort huvudsakligen utefter regeringens färg: många partiaktivister må tydligt känna av regeringens färg genom att aktivisterna själva, eller bekanta till dem, får eller förlorar uppdrag och jobb (politiskt sakkunnig etc) beroende på hur det går i valen, men för de allra flesta svenskar är inte den parlamentariska politiken en del av vardagen på det sättet. Och därför måste, just som Kielos konstaterade, de röda partierna höja blicken och inte predika för kören för mycket.

Jonas Wikström gör en relaterad poäng i samband med V-partikongressen och utifrån Lars Ohlys avgångstal:
"Fattigsveriges återkomst, pratade Ohly om. Men till skillnad från 70- och 80-talet har ju de svenska reallönerna ökat rätt kraftigt under 90- och 00-talet. Det har förstås inte gått svenska löntagare förbi. Allt är inte frid och fröjd, och visst, det hade kunnat vara ännu bättre om facket varit starkare - jag säger bara att Vänsterpartiet måste förhålla sig till människors egna upplevelser av den egna situationen och den egna ekonomin."
Just så. Kolla t ex på Marika Lindgren Åsbrinks bild på inkomstutvecklingen 2006-2010 per inkomstdecil: alla deciler utom den lägsta har ökat sina inkomster. Sen har inkomsterna för decil 1 sjunkit, men man kan väl inte förvänta sig att folk i allmänhet/medianväljaren ska ha koll på det och per default vara heligt förbannade?

---
Uppdatering 12 januari
Mer om att vänsterpersoner och icke-vänsterpersoner reagerar olika på ökad ojämlikhet: "Inkomstojämlikhet och förtroende, till vänster och höger".

Inga kommentarer: