onsdag 9 februari 2011

Arbetskraftsbrist i Tyskland?

Tysklands exportstrategi för ekonomisk tillväxt har tillsammans med sammanslagningen av BRD och DDR orsakat ytterst långsam löneutveckling i landet de senaste 20 åren, vilket diskuterats flitigt. Bland annat handlade ett av de första inläggen på den här bloggen, i april 2008, om detta.

Nu, 5 februari mer precist, har New York Times en artikel om kommande arbetskraftsbrist i Tyskland, som pekar på svårigheter för arbetsgivare att rekrytera till exempel vårdbiträden. Artikeln pekar på de låga lönerna, i detta fall 8,5 euro i timmen, som en faktor som gör att det är svårt att rekrytera.

Judy Dempsey, "Germany Fights A Lack of Labor, Not Joblessness", NYT 5 februari 2011

Idag (på webben - i tidningen imorgon) följdes detta dessutom upp med en nyhet om en vinstdelningsöverenskommelse på Volkswagen, en artikel som börjar så här:

"Volkswagen employees agreed to a wage deal Tuesday that ensured them a larger share of soaring profit in the German auto industry and might signal an end to a decade in which pay barely kept pace with inflation.

'The time for ultralow wage increases in Germany is over,' said Jörg Krämer, the chief economist at Commerzbank in Frankfurt. "
Jack Ewing, "VW Workers Approve to Pact Bolstering Share of Profit", NYT 9 februari 2011

Intressant!

Eurostat

Inga kommentarer: