fredag 22 januari 2010

Företagares inkomster i Sverige

"På Tillväxtverket konstaterar man att antalet nystartade företag har nått rekordhöga nivåer under de senaste åren. 2008 startades det 57 801 nya företag, vilket kan jämföras med 34 037 tio år tidigare.

Fyra procent – eller 2 465 företag – startades 2008 med stöd till start av näringsverksamhet, tidigare kallat starta eget-bidrag. De nya företagen sysselsätter i genomsnitt 1,7 personer per företag. Räknar man heltidssysselsättning blir det 0,6 personer per företag. Branschorganisationen Företagarna uppskattar att det i vartannat företag arbetar någon på minst halvtid.

– Många har en anställning vid sidan av eller vill inte arbeta heltid i företaget. Den här sysselsättningssiffran har inte förändrats nämnvärt över tid, konstaterar Lars Sundell som ansvarar för statistiken på Tillväxtanalys.

Men hur många jobb blir det av de nya företagen? Större delen av företagen i Sverige, drygt två av tre enligt Tillväxtverket, är enmansföretag vilket betyder att de flesta företagen i Sverige inte har några anställda alls. Två tredjedelar av de företag som startades förra året var enskilda firmor.
/.../
Enligt Entreprenörskapsforum tycker hälften av företagarna att de har god eller ganska god försörjningsförmåga. Den andra hälften tycker att det går ganska dåligt. Att vara företagare är alltså inte alltid en dans på rosor. Enligt Kronofogden är närmare 40 procent av dem som söker skuldsanering före detta näringsidkare med skulder på i genomsnitt 600 000-700 000 kronor.

Intervjuer med 1 500 småföretagare som branschorganisationen Företagarna gjorde i våras visade att knappt 40 procent av företagarna gav sig själva månadslön i intervallet 25 000-35 000 kronor och 7 procent tog ut mer än 50 000 kronor i månaden. Lite drygt en tredjedel tjänade mindre än 25 000. Men den lönen ska ses i ljuset av att företagare i genomsnitt arbetar 50 timmar i veckan, påminner Företagarna. I början av det här året uppgav en tredjedel dessutom att de har sänkt sin lön.

– Våra medlemsföretag har verkligen inga fantasilöner men flertalet startar ju också företag för att de vill arbeta självständigt och fritt. Det är inte pengar som är drivkraften, säger Lars Jagrén, chefekonom på Företagarna.

Den vanligaste företagaren är än så länge en man i Stockholm. Han driver ett företag inom finansiell verksamhet eller företagstjänster som försäljning av försäkringar, uthyrning av fordon eller med databehandling. Enligt Ekonomifakta.se som ägs av Svenskt Näringsliv, omsätter företaget efter tre år 300 000 kronor, vilket är ungefär lika mycket som vid starten. Den företagande mannen upplever att han har svårt att försörja sig på sitt företagande.

Men kvinnorna och invandrarna är på gång. Mellan 1995 och 2008 har andelen kvinnor som startar företag ökat från 25 procent av nyföretagandet till 32 procent visar Tillväxtanalys. Männens etableringsfrekvens, mätt som andelen nya företag per 1 000 invånare, sjönk något under förra året, medan kvinnornas etableringsfrekvens var oförändrad. Personer med utländsk härkomst startade 17 procent av de nya företagen under 2008. Flest nya företag per 1 000 invånare etableras i Stockholms län.

Den moderna företagaren är också mer utbildad än övriga svenskar och de kvinnliga nyföretagarna mer utbildade än de manliga. Andelen av de kvinnliga nyföretagarna med studier efter gymnasiet var 48 procent 2005, vilket kan jämföras med 34 procent för manliga företagare, enligt Tillväxtverket."

Karin Nilsson, "Företagarna blir fler men knappast rika", Arbetsmarknaden nr 6 2009

Inga kommentarer: