onsdag 13 januari 2010

Josefsson-Suhonens kritik av tidskriften Arena

Dan Josefsson & Daniel Suhonens kritik av tidskriften Arena häromdagen tänker jag mig är en väldigt blandad påse. Några grejer håller jag helt med om, annat känns rent felaktigt eller bara missvisande/inte konstruktivt.

Detta håller jag i alla fall med om, och detta tycker jag är värt att diskutera eftersom det handlar om grundläggande filosofiska antaganden där faktiskt "Arenahållningen" inte är förenlig med Josefsson-Suhonens eller min egen syn på saken (jag är ju med Nina Björk här):
"man ['Arenavänstern'] förnekar att vi människor alls har en gemensam natur som det politiska systemet bör ta hänsyn till. När Nina Björk argumenterade för att mänskligheten förenas i ett medfött beroende av andra människor och allas vår ofrånkomliga fysiska skörhet, svarade Arenaredaktören Per Wirtén att han för sin del längtar bort från naturen och att 'digital kommunikation, bioforskning och teknisk utveckling' kommer att befria oss från kroppens och naturens fängelse.

Teknikreligiositeten är typisk för Arenavänstern, som gärna talar lyriskt om megastäder, använder 'naturen' som skällsord, visar förstrött intresse för klimathotet och missar det faktum att människor världen över, också i de rikaste länderna, faktiskt ägnar större delen av sina liv åt att kämpa för sin egen och sina medmänniskors kroppsliga överlevnad. Den som till äventyrs känner sig maktlös och omringad av ett brutalt kapitalistiskt system får av förre Arenaredaktören Magnus Linton veta att vi faktiskt lever 'i en tid där det tack och lov blivit enklare att vara någon annan än att vara sig själv' (DN 31 juli). I Arenavänsterns tankevärld är vi alla fria att välja det liv vi önskar oss."

I övrigt tycker jag att artikeln innehåller en del rätt konstiga påståenden, bland annat om att Arena skulle vara "socialdemokratisk" (är den inte snarare allmänvänster/lattevänster?) eller ha en stark koppling till SAP:s partiledning (huh? Läser verkligen någon i partistyrelsen Arena? Min gissning är nej.). Sen kan man nog inte skylla så mycket av vänsterns allmänna tillbakagång på just tidskriften Arena helller.. Och om man inte kan det, så kan diskussionen om tidskriften föras i lite lugnare ton.

Och det känns inte särskilt konstruktivt att lägga så mycket energi på att dissa Arenas identitetspolitiska texter: (och de publicerar ju inte heller bara identitetspolitik....) identitetspolitik och klasspolitik är knappast i grund och botten oförenliga, till skillnad från frågan om en materialistisk människosyn (á la Nina Björk, också som återgiven av S & J i citatet ovan) kontra en idealistisk/diskursiv människosyn á la "Arenavänstern" - där måste man välja, den Björkska analysen och den Wirténska är de facto ömsesidigt oförenliga (vilket inte identitetspolitik och klasspolitik är).

Daniel Johansson har skrivit bra om det här: Danielssons Lakejer: It's the equality, stupid!

Dan Josefsson & Daniel Suhonen, "Arena - helt utan rörelse", Aftonbladet 12 januari 2010

Lästips till alla: Häften för Kritiska Studier! Den är grym.

Inga kommentarer: