onsdag 16 september 2009

Ny kritisk/marxistisk bok om företag och makt

En huvudsaklig skiljelinje mellan liberala och socialistiska uppfattningar om marknadskapitalismen torde vara: i hur hög grad menar man att en marknad tenderar att domineras av ett fåtal stora aktörer (företag) som får marknadsmakt och makt att t ex sätta priser (de blir prissättare, inte pristagare som den neoklassiska teorin förutsätter att varje företag på en konkurrensmarknad är)? De som betonar tendensen till koncentration och maktrelationer måste visa att inträde på marknaden inte är så fritt och enkelt som den neoklassiska (vulgär-nk i alla fall) teorin hävdar att det är, utan att storföretag kan "trycka ner" uppstickare.

Schumpeterianska liberaler (t ex Jan Jörnmark) är ett tydligt exempel på sambandet mellan uppfattning om betydelsen av storföretag/koncentration kontra uppstickare/entreprenörer.

Jag har däremot inte hittat mycket konsistenta teoretiska vänsteranalyser av marknadsfrågan (däremot finns det ju mycket journalistiskt, typ No Logo etc). Baran & Sweezys Monopolkapitalet, som bygger på USA:s ekonomi, är väl det klassiska exemplet men det var något som jag gjorde mig besviken där (det var länge sen jag läste den). Sam Aaronovitchs artikel "The Firm and Concentration" i en 70-talsvänsterekonomisk antologi jag läste häromdagen, Economics: An Anti-Text (red Francis Green & Petter Nore, Macmillan 1977) är ett annat exempel.

Nu har det i alla fall kommit en ny bok i genren som verkar lovande:

Susanne Soederberg
Corporate Power and Ownership in Contemporary Capitalism: The Politics of Resistance and Domination (RIPE Series/Routledge, 2009)
Blurb:
"Despite the influence corporations wield over all aspects of everyday life, there has been a remarkable absence of critical inquiry into the social constitution of this power. In analysing the complex relationship between corporate power and the widespread phenomenon of share ownership, this book seeks to map and define the nature of resistance and domination in contemporary capitalism.

Drawing on a Marxist-informed framework, this book reconnects the social constitution of corporate power and changing forms of shareholder activism. In contrast to other texts that deal with corporate governance, this study examines a diverse and comprehensive set of themes, from socially responsible investing to labour-led shareholder activism and its limitations. Through this ambitious and critical study, author Susanne Soederberg demonstrates how the corporate governance doctrine represents an inherent feature of neoliberal rule, effectively disembedding and depoliticising relations of domination and resistance from the wider power and paradoxes of capitalism.

Examining corporate governance and shareholder activism in a number of different contexts that include the United States and the global South, this important book will be of interest to students and scholars of international political economy, international relations and development studies. It will also be of relevance to a wider range of disciplines including finance, economics, and business and management studies."

Bokens sida hos förläggaren.

Inga kommentarer: