måndag 30 maj 2011

Richard Lambert om kortsiktig kapitalism

För tio år sedan eller så diskuterades begreppet "kvartalskapitalism" rätt mycket i vänstern och arbetarrörelsen, utifrån uppfattningen att vårt ekonomiska system idag är alltför kortsiktigt och präglas av aktieägares krav på snabb avkastning snarare än långsiktig tillväxt. Richard Lambert, rektor för University of Warwick och tidigare redaktör för Financial Times, hade häromveckan en intressant krönika i FT på detta tema. Lambert utgår från ett nytt paper av två ekonomer vid Bank of England, och skriver bland annat så här:
"In a brilliant new research paper, Andy Haldane and Richard Davies of the Bank of England show clear evidence of increasing short-termism in the pricing of companies’ shares across all industrial sectors. In their words, 'myopia is mounting'.

Their paper is not for the faint-hearted – it is stuffed with equations and complex charts. But what it shows is that investors place irrationally low values on the returns from long-term investment projects. Cash flows more than 30 years ahead from investments made today – which as it happens is what you might expect from a big aero engine – are scarcely valued at all."
Lambert får föga oväntat inte stå oemotsagd i FT; såväl insändare som Lex-kolumnisten har redan gått till den nuvarande kapitalismens försvar i tidningen.

Denna diskussion är intressant och kan också relateras till diskussionen i mer heterodox nationalekonomisk forskning om "shareholder capitalism" ("aktieägarkapitalism") och "shareholder value", som William Lazonick och andra anser i allt högre grad driver företagen och gör dem alltför kortsiktiga. Inom europeisk postkeynesiansk forskning sker också intressanta analyser av "shareholder value"; se till exempel Petra Dünhaupts paper "Financialization and the rentier income share – evidence from the USA and Germany".

Richard Lambert, "Sir Ralph's lessons on how to end short-term capitalism", FT 22 maj
Andrew Haldane & Richard Davies, "The Short Long" (pdf),
Lex, "Short termism: not obviously dangerous", FT 29 maj

1 kommentar:

Björn Nilsson sa...

Någonstans i andra bandet av "Kapitalet" skriver Marx att skogsbruk är sällsynt illa ur privatkapitalistisk synvinkel eftersom det tar så lång tid innan träden växt upp och är mogna för avverkning. Man kan väl säga att där handlar det om "generationskapitalism" i stället för "kvartalskapitalism". I grunden ligger givetvis önskan att få kapitalet att cirkulera så fort det någonsin går (även om den processen har en tendens att bli självdestruktiv), och helst vill man bli av med den besvärliga produktionsprocessen som skapar nytt kapital utan i stället köra med pengar som skapar nya pengar. Det ser ut som om det allt snabbare kapital-snurret skapar en helikoptereffekt som gör att kontakten med marken förloras under en tid, vilket dock bara leder till en kraschlandning längre fram.