onsdag 26 januari 2011

NYT om fängelse, arbetslöshet och offentliga utgifter

NYT har en jäkligt intressant artikel idag om trilemmat kring offentliga utgifter - fängelsesystemet - arbetslöshet. Folk som suttit i fängelse har svårt att få jobb - enligt artikeln är arbetslösheten bland de som suttit inne 9-12 månader efter att de kommit ut runt 50 procent. Att ha folk arbetslösa är dyrt för staten, men att ha folk i fängelse är ännu dyrare - och i USA med två miljoner personer i fängelse spenderar man mycket pengar på fängelsesystemet. Nu när staten och delstaterna måste skära ner är ett sätt att spara därför att försöka minska antalet personer i fängelse, men om man bara släpper ut folk och de inte får jobb är risken att de återfaller i brott, vilket är politiskt oacceptabelt.

Ett sätt att försöka tackla detta dilemma är att satsa på program för att få ex-fångar i sysselsättning. Då kan man, förutsatt att programmet funkar, genom en kortsiktig utgift minska de långsiktiga utgifterna såväl för arbetslöshet som för fängelsena. Problemen med en sådan satsning är a) funkar programmet verkligen, blir det bang for the buck?, och b) man kan hävda att det är moraliskt problematiskt att göra särskilda satsningar på de som suttit i fängelse - ska man satsa mer på dem istället på för de som inte begått brott?

Steven Greenhouse, "States Help Ex-Convicts Find Jobs", NYT 24 januari

Inga kommentarer: