tisdag 9 mars 2010

Utstationeringsdirektivet

"Inom Europafacket talas det om de berömda fyra (famous four). Det handlar om fyra domar från EU:s domstol: Viking, Laval, Rüffert och Luxembourg.

När EU införde sitt utstationeringsdirektiv lades ett golv för de villkor som skulle gälla för dem som tillfälligt skickas till andra länder för att jobba. Facket skulle sedan kunna kräva bättre villkor än det lägsta golvet. Det var i alla fall vad Europas fackliga först trodde.

I verkligheten blev det tvärtom.

De fyra berömda domarna sände direktivet i en annan riktning än den facket förutsett. I stället visade det sig att golvet var ett tak. Domarna innebar att facket inte kunde ta till konflikt för bättre villkor än de lägsta nivåerna.

För Europafacket blev det därför viktigt att ändra i utstationeringsdirektivet.

Förra året ställdes frågan på högkant då EU-kommissionens ordförande, José Manuel Barroso, skulle väljas om. Socialisterna i EU-parlamentet krävde en förändring och Barroso förklarade att han kunde tänka sig en översyn.

Samma sak sa de nya EU-kommissionärerna då de frågades ut av parlamentet. Det spanska ordförandeskapet i EU har också sagt att direktivet ska upp. Enligt den spanska arbetsmarknadsministern Celestino Corbacho stödjer landet tanken på att utstationerade arbetare ska ha samma villkor som vanliga anställda.

Det finns med andra ord en politisk grogrund att förändra direktivet. Bollen har därmed studsat tillbaka till facket som förväntas svara på vilka förändringar det vill göra.

Ett första svar kommer den 9 och 10 mars. Då ska Europafacket anta en resolution om hur det vill att ett nytt utstationeringsdirektiv ska se ut."
Erik Larsson, "Tidsgräns för utsända splittrar facken i EU", LO-tidningen 5 mars

---

Utstationeringsdirektivet - 96/71/EG - på EUR-lex.
Utstationeringslagen - 1999:678 - på Svensk författningssamling.

jfr Wolfgang Streeck, "The Internationalization of Industrial Relations in Europe:
Prospects and Problems
" (1998).

Inga kommentarer: