torsdag 17 december 2009

Exporterar Sverige mycket high-tech?

Njae, helt ok får man väl säga. Lite mer än EU27-snittet, som procent av totala exporter mätt. Lite mindre än till exempel Tjeckien, Frankrike och Storbritannien. Väldigt mycket mer än t ex Ryssland och Australien, väldigt mycket mindre än t ex Malta och Irland.

Mått/definition: SITC Rev. 4 - FN:s Standard International Trade Classification.
Källa: Eurostat, Total high-tech trade in million euro and as a percentage of total (from 2007, SITC Rev. 4). http://nui.epp.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do

Inga kommentarer: