torsdag 29 januari 2009

En historisk brytpunkt?

IHT rapporterar från elitmötet i Davos och menar att vad vi ser idag kan vara ännu en stor omsvängning i västerlandets hela samhällsekonomiska modell, som 1930-talet då utvecklingen gick in i en ny fas av välfärdsstat och keynesianism, och 1970-talet då man efter oljekrisen bröt med denna fas och gick in i nyliberalismens epok, symboliserad tydligast av Reagan och Thatcher.

Katrin Bennhold, "Is Europe's welfare system a model for the 21st century?", International Herald Tribune 27 januari 2009

Jag undrar: vad säger Mark Blyth? Blyth är statsvetare/politisk ekonom och skrev Great Transformations (Cambridge UP, 2002), en lysande bok om just 1930- och 1970-talets stora omsvängningar i USA och Sverige, där han betonar de diskursiva processernas betydelse. Han är således mycket kompetent att spekulera i om IHT har rätt, om vi verkligen står i en ny sådan historisk brytpunkt, där vi går in i en ny fas i moderniteten.

---
jfr klipp från 3 okt 2008:
Världssystemteoretikern och neomarxisten Immanuel Wallerstein hör (inte så förvånande) till dem som menar att vi idag ser slutet på den nyliberala fasen:

The political balance is swinging back. Neoliberal globalization will be written about ten years from now as a cyclical swing in the history of the capitalist world-economy. The real question is not whether this phase is over but whether the swing back will be able, as in the past, to restore a state of relative equilibrium in the world-system. Or has too much damage been done? And are we now in for more violent chaos in the world-economy and therefore in the world-system as a whole."

Wallerstein, "2008: The Demise of Neoliberal Globalization", Yale Global 4 februari 2008

Uppdatering 6 oktober

Madeleine Bunting i The Guardian också. Hon återanknyter i en krönika idag till Polanyi.

"We are now witnessing the collapse of this absurd economic orthodoxy that has dominated politics for nearly 30 years. Its triumphalist arrogance, its insistence on orthodoxy, has been comparable to Soviet communism in its scale. For two decades, we've been told "Tina" - "There is no alternative". Economists talk of trust, belief, faith; we now understand that all along neoliberal capitalism was a form of mythology. That's why the triumphalism was necessary - you could not afford to have anyone challenge the system or we might all realise we were gawping at the emperor's nakedness. "

Bunting, "Faith. Belief. Trust. This economic orthodoxy was built on superstition", Guardian 6 oktober

Och Stefan Jonsson i DN, 30 september: "Tro, kärlek och pengar".

---
Uppdatering december 2011
Jag har skrivit en lång text om detta på Libertas-bloggen, utifrån Colin Crouchs nya bok The Strange Non-Death of Neoliberalism. "Nyliberalismen vid vägs ände?"

Inga kommentarer: