torsdag 18 december 2008

Marx är ingen konjunkturåtgärd

"Det kommer alltid att vara ett misstag att inte läsa, att inte läsa om och diskutera Marx."
Derrida, Marx spöken
Som jag noterade på bloggen för ett tag sen har det dykt upp ett yrvaket intresse för Marx i och med finanskrisen. Jag tycker att det är konstigt. Blir Marx mer aktuell för att världen genomgår en ekonomisk kris? Är Marx kris mer sann nu än vad den var för ett år sedan? Nej, skulle jag vilja svara. Den var lika relevant och sann för ett år sedan, eller för tio år sedan, som den är nu. Under de ungefär 135 åren sedan Marx dog har världsekonomin/kapitalismen genomgått en herrans massa kriser, så att kriser inträffar kan väl knappast vara något nytt?

Das Kapital lesen-bloggen
("att läsa kapitalet") ironiserar över just sådana artiklar, som verkligen bara rör sig på ytan och gör underhållningsmedia av krisen och av Marx.

Jag kommer att tänka på ett motexempel. När jag pluggade i Hong Kong tog jag en kurs om det moderna Sydkorea, med en koreansk professor som hade doktorerat i sociologi vid U Chicago och innan dess studerat i Sydkorea och varit aktiv i den demokratiska studentrörelsen. (Sydkorea var en militärdiktatur fram till 1992). En gång berättade han om hur han i det tidiga 80-talet var med i gatstrider med polisen och kastade sten. Den sydkoreanska diktaturen var brutal - läs Bruce Cumings, eller läs Chun Soonoks avhandling They Are Not Machines om kvinnliga arbetare i textilindustrin i Sydkorea under 70-talet - och studentrörelsen var radikal. I en av texterna som jag läste om studentrörelsen hittade jag en intressant passage om hur studenterna i 80-talets koreanska studentrörelse läste Marx och Lenin, kände igen sig och sitt samhälle i deras analyser, och tog dem till hjärtat. Ha i åminne arbetsförhållandena i den sydkoreanska textilindustrin under 70- och 80-talen när du läser detta, ur ett paper av Namhee Lee:
"The student culture was essentially a literati culture ... The 'texts' in the early to mid-1980s were Lenin's What Is To Be Done? and Marx's Das Kapital. These were pored over and memorized for the urgency and imminence of the 'battle' to be waged. One former student believed that What Is To Be Done? was really 'our' story: 'It almost felt as if Lenin wrote the book based on the reality of South Korea in 1983.' Students compared the maturity of their own movement to corresponding developments in the Russian revolution. One female student remarked on her reading of Das Kapital: 'It was so real that I could hear my heart palpitate; the part on England's industrial development was so similar to South Korea's that I wanted to put exclamation marks on every single word." (min markering)
Marx aktualitet är inte avhängig konjunkturer, utan som kritisk filosof och politisk ekonom är Marx alltid aktuell.

Namhee Lee, "The South Korean student movement: Undongkwon as a counterpublic sphere", i Charles K Armstrong (ed) Korean Society: Civil Society, Democracy and the State (Routledge, 2002)
Sabine Nuss, Anne Steckner, Ingo Stütlze, "Die Marx-Bubble. Vom Medienhype des Longsellers in Zeiten der Finanzkrise", Das Kapital-lesen-bloggen/ak - zeitung für linke debatte und praxis 22 november
Marc Steinmeier, "Zwischen Markt und Marx", Die Zeit 16 december
Süddeutsche Zeitung temasida "Kapitalismus in der Krise"

Inga kommentarer: