måndag 3 november 2008

Keynes på 80-talet: om att förklara ekonomisk politik

"Denna bok handlar om ekonomisk politik. Intresset för detta ämne brukar vara stort - inte minst inom arbetarrörelsen. De ekonomiska faktorerna - sysselsättningen, inkomsterna, skatterna, priserna - griper in och formar en betydande del av villkoren för den enskilda människans liv. De spelar också en väsentlig roll för politikens möjligheter på en rad olika områden. ... Det är därför naturligt att den politik som påverkar ekonomin är föremål för ett stort intresse och en ständig debatt. Samtidigt upplever emellertid många människor att debatten i ämnet är svår och teknisk. Politikerna och debattörerna använder svåra ord. Resonemangen är ofta abstrakta och krångliga. Under 1930-talet lyckades emellertid arbetarrörelsen att formulera ett mycket enkelt ekonomisk-politiskt budskap. Det gick ut på att det var möjligt att genom en expansiv ekonomisk politik skapa sysselsättning åt alla de människor som ville arbeta men som genom den krisartade utvecklingen kring 1930 förhindrades att göra detta."
Carl-Johan Åberg, Keynes på 80-talet: Kan sysselsättningen räddas? (Tiden, 1981)

Inga kommentarer: