onsdag 27 augusti 2008

Förändra begreppet intellektuell

Ett av de mest irriterande inslagen i kulturlivet är användandet av begreppet "intellektuell" som ett honnörsord, för att beteckna något heroiskt. Undantagslöst är sådant användande korkat, tillbakablickande och reaktionärt. Skribenter som inte kan göra något roligare själva gnäller över att allt var bättre på Olof Lagercrantz tid eller att allt är bättre någon annanstans. Det är ett gnällande anmärkningsvärt distanslöst och fritt från självinsikt.

Jag är inte filosof och inte kulturvetare och jag tycker att användandet av begreppet "intellektuell" som synonym med "superhjälte", som bara Jean-Paul Sartre och Olof Lagercranz levt upp till, är gräsligt. Istället för ett så värdeladdat användande förespråkar jag ett analytiskt användande. När Kinas kommunistiska parti (KKP) bildades i Shanghai 1921 var det bibliotekarier och forskare på universitet i Shanghai som stod för bildandet. I den tjeckiska nationella återuppväckelsen - för språket, kulturen och den nationalistiska politiken - under 1800-talet var akademiker och skribenter som historikern František Palacký nödvändiga inslag och aktörer. I förändringen av den ekonomiska politiken i Väst under 1980-talet spelade forskare som Friedrich Hayek och Milton Friedman en viktig roll.

Kort och gott - idéer spelar roll i samhällens utveckling, och vi behöver begrepp för att analysera det. (Jfr Vivien Schmidt, Sheri Berman och Mark Blyth.) Begreppet intellektuell - helt utan normativ laddning - passar utmärkt för att benämna de personer och aktörer som utövar inflytande i ett samhälle genom sina idéer och sitt debatterande. Det är ett faktum att vissa sådana personer - t ex Palacký - spelar en roll större än den genomsnittlige medborgaren, men kanske utan att ha en annan maktposition såsom politisk eller ekonomisk.

"Egentligen finns inga riktiga intellektuella längre. Bara tyckare och estradörer. Annat var det på Olof ­Lagercrantz tid. Annat är det i Paris! Där diskuteras det på djupet. /.../
Klagokören som beskärmar sig över 'de intellektuella' upphör aldrig att bräka."

Fabian Kastner, "Vem vill väl vara intellektuell?", SvD 3 juli 2008

1 kommentar:

Anonym sa...

håller med dig