fredag 25 april 2008

Bankregleringar - ett nödvändigt gott

Den pågående finanskrisen ger upphov till en stor diskussion om hur man kan reglera den globaliserade finanskapitalismen för att minska risken för kriser och krisernas djup.

Nationalekonomerna Carmen Reinhart och Kenneth Rogoff visar i ett nytt paper* från National Bureau of Economic Research (NBER, en mycket prestigefylld och högkvalitativ forskningsinstitution i USA) att liberaliseringar av kapitalmarknader oftast leder till finanskriser inom fem år, då aktörerna måste anpassa sig till de nya reglerna och det är osäkert hur man ska interagera, och att det finns ett positivt samband mellan internationalisering av finansmarknader, och frekvensen av finanskriser.

I USA pågår en mängd utredningar om hur man ska hantera finansmarknaderna. Före detta ordföranden för New Yorks Fed Gerald Corrigan leder ett team av "top Wall Street financiers" som analyserar finanskrisen och vilka regleringar som behövs; presidenten har tillsatt en arbetsgrupp om samma sak, den Washington-baserade intresseorganisationen för banker Institute for International Finance har gjort samma sak**. Financial Times konstaterar:
"vad Bear Stearns-historien visar med brutal klarhet är att moderna finansmarknader är mer tätt ihopknutna än förr - vilket lämnar reglerade, lätt reglerade och oreglerade institutioner i ökande grad utsatta för varandras risker. Därför är den avgörande frågan nu huruvida reglerare och bankirer kan hitta sätt att neutralisera farorna som skapas av vår ultra-sammankopplade värld."***
"den ökade komplexiteten är ett resultat i en stor förändring i finansens sammansättning och beteende under de senaste 25 åren, iväg från ett system centrerat på affärsbanker och kundförhållanden till ett enormt utbud av finanstekniker såsom 'structured finance products' och derivata".****
FT konstaterar att den nuvarande krisen - där såväl nyare typer av investerare såsom hedgefonder, som klassiska affärsbanker gjort oansvariga och djupt spekulativa, riskfyllda investeringar som orsakat eller bidragit till krisen, visar att alla typer av finansiella institutioner måste regleras. Ordföranden för Minneapolis Fed (den amerikanska centralbanken Feds Minneapoliskonstor) menar***** att övervakare ska få rätt att helt enkelt hindra tidigare oreglerade finansinstitutioners investeringar om dessa skapar systemrisk - alltså risk för en kris i vårt sammankopplade system där de finansiella institutionerna har en oöverskådelig mängd kopplingar och mer eller mindre spekulativa affärer mellan varandra. Paul Volcker, tidigare Fedchef, har uttalat sig för att Fed ska få utvidgad auktoritet till att också reglera investment banks******.

Det finns aktörer för att göra detta. Centralbanker förstås. Men USA har också över 100 statliga institutioner som sysslar med reglering av finansmarknaderna!******* Det är antagligen för många. Men det finns institioner för att handla, för att omreglera finansmarknaderna.


-----------------------
*“This Time its Different: A Panoramic View of Eight Centuries of Financial Crises”, National Bureau of Economic Research Working Paper 13882, March 2008. Se Reinharts artikel "Eight hundred years of financial folly" här för en koncis och enklare version. Se Dani Rodriks kommentar här. Se också en intressant intervju med George Soros som kommit med en ny bok om finansmarknader: Judy Woodruff, "The Financial Crisis: An Interview with George Soros", New York Review of Books 15 maj.
**Gillian Tett, "Corrigan report on turmoil will have rare clout", Financial Times 22 april. Se också Daniel Pimlott, Krishna Guha, Joanna Chung och Ben White, "US regulator fears wave of bank failures", Financial Times 22 april
***Gillian Tett och Krishna Guha, "The cost of a lifeline: Humbled financial groups brace for more regulation", Financial Times 24 april.
****Saskia Scholtes, "Volcker argues extended role for Fed", Financial Times 9 april. New York Times jämför Volckers mer regleringsvilliga inställning (idag) med hans efterträdare Alan Greenspan: "It is striking to realize that while Volcker has been gone from the Fed for two decades, he is, at 80, two years younger than his successor, Alan Greenspan. Had Volcker somehow kept the job, he almost certainly would have been more skeptical about the new financial architecture - and less popular on Wall Street - than Greenspan was when times were good. But the bad times we are now entering might not have become nearly so large a threat." Floyd Norris, "It's a crisis, and solutions are scarce", NYT 11 april
*****I Tett och Guha, "The cost of a lifeline"
******Scholtes, "Volcker argues"
*******Joanna Chung, "Multi-layered patchwork will be tough to unpick", Financial Times 24 april. (Artikeln ligger längre ner på sidan.)
*******Saskia Scholtes och Anuj Gangahar, "Banks cut hedge fund lending", Financial Times 24 april.

Uppdatering 9 maj.
Paul Krugman konstaterar i New York Times att finanskrisen verkar ha passerat sitt värsta stadium, vilket förstås är bra. Men att regleringar fortfarande behövs.
Krugman, "Success breeds failure", NYT 5 maj

Inga kommentarer: