måndag 16 februari 2009

Liedmans samtidskanon (och en annan)

Häromveckan var jag på en föreläsning som Sven-Eric Liedman höll på ABF i Göteborg på temat "Marx och reformismen: hur ska vi förändra världen?". Det var mestadels klassisk Liedman, inte så mycket nytt, mest idéhistoriskt om Marx och tre efterföljare i form av Luxemburg, Gramsci och Wigforss - dock utan att gå på djupet med någon av de tre - och lite strödda funderingar kring nutiden, som dock inte på något koherent sätt knöts ihop med det teoretiska temat.

Det var nog fler än jag som inte riktigt tyckte att föredraget levde upp till sin rubrik. Under den avslutande frågestunden fokuserade de flesta av frågorna just på nutiden och hur vi kan förstå och förändra den. Vad jag tänkte skriva om här är just hur min uppfattning skiljer sig från Liedmans angående vilka nutidstänkare som hjälper oss bäst att första nutiden. Liedman nämnde och diskuterade - om mitt minne inte sviker mig - Ulrich Beck, Manuel Castells, Slavoj Zizek, och Hardt & Negri.

Jag skulle vilja lägga fram alternativet:
Dorotee Bohle (statsvetare vid Central European University)
Beverly Silver (sociolog vid Johns Hopkins)
Andreas Bieler (statsvetare/politisk ekonom vid Nottingham University)
Ching Kwan Lee (sociolog vid UCLA)
Dani Rodrik (nationalekonom vid Harvard)

Vad jag vill betona med de fyra första är att de är vad jag lite slarvigt skulle vilja kalla dialektiker. De studerar hur samhället fungerar, och hur det ständigt förändras. Deras analyser handlar inte om något uppmärksamhetssökande, ytligt utropande av att nu har samhället minsann nått ett nytt stadium ("risksamhället", "nätverkssamhället", "imperiet" etc etc ad nauseam) ("som bara min nya bok förklarar") , implicerande att det inte kommer att utvecklas vidare ("förrän min nästa bok kommer").

TVÄRTOM. Bohle, Silver, Bieler och Lee studerar alla konkret den så kallade klasskampen som pågår idag i världen och hur den formas av externa processer och vidare formar samhället, i en kontinuerlig och dialektisk process. De visar hur samhället fungerar och hur det förändras, och därmed också hur det kan förändras.

---

Lästips:
*Dorotee Bohle och Béla Greskovits, "Capital, Labor and the Prospects for the European Social Model in the East", Working Paper, Minda de Gunzburg Center for European Studies, Harvard University, 2007 - ett knäckande bra paper om de materiella/samhällsekonomiska förutsättningarna för lyckade klasskompromisser och "sociala modeller" igår, idag och imorgon i Europa. Bohle och Greskovits argumenterar för att vissa branscher ger bättre förutsättningar för klasskompromisser som gynnar arbetarklassen/folkmajoriteten, närmare bestämt de branscher där a) hemmamarknaden är viktig (dvs att företagen har ett intresse av att de anställda ocjh liknande anställda på andra företag ska kunna konsumera vad de själva producerar), och b) kapitalintensiteten är hög, vilket gör att lönekostnaderna inte är en jättestor del av företagens kostnader, varför de kan kosta på sig att betala bättre löner. Bohle och Greskovits analyserar också kapitalets rörlighet utförligt. De exemplifierar bland annat med elektronikindustrin i Ungern och bilindustrin i Slovakien.
*Beverly Silvers magnum opus (åtminstone hittills) är boken Forces of Labor: Workers' Movements and Globalization since 1870 (Cambridge UP, 2003). Det är en åtminstone i den teoretiska och analytiska delen - empirin är mer provisorisk - briljant bok om sambandet mellan globalisering av ekonomin och arbetarrörelser och -kamp för bättre förhållanden sedan 1870. Silver klassificerar arbetarprotester i två typer: "Marxian unrest" och "Polanyian unrest". Marxska protester är i Silvers analys offensiva arbetarrörelser för att kämpa till sig nya rättigheter; Polanyiska protester är tvärtom försvar för vad som förvärvats. Silver ställer på ett intressant sätt dessa typer av arbetarrörelser i relation till världsekonomins utveckling och olika länders och regioners platser i den globala ekonomin. På nätet finns artikeln "Labor Upsurges" (pdf) från 2005, som delvis är en recension av en bok av Dan Clawson, delvis bygger på Silvers Forces of Labor. Där finns också en mycket intressant diskussion (pdf) utifrån Silvers bok med flera andra ledande forskare om globalisering och klass: Michael Burawoy, Ching Kwan Lee och Ian Robinson. Jag tror att den diskussionen lämpar sig bra att läsa även om man inte läst Silvers bok; man får en introduktion och kritisk diskussion i ett.
*Andreas Bieler har jag tidigare introducerat här på bloggen. Bieler har flera bokkapitel och artiklar tillgängliga för nedladdning på sin hemsida. Rekommenderas kan t ex "European Integration and the Transnational Restructuring of Social Relations: the Emergence of Labour as a Regional Actor?" från 2005, en artikel om arbetarrörelserna i Europa och klassrelationerna i EU.
*Ching Kwan Lees bok Against the Law: Labour Protests in China's Rustbelt and Sunbelt (U of California Press, 2007) är en briljant analys av de splittrade, lokaliserade arbetarrörelserna i dagens Kina, utifrån fältstudier av arbetarprotester i två provinser med helt olika förutsättningar för arbetarorganisering: "rostbältets" Liaoning i nordöst, och "solbältets" Guangdong i sydöst. Lee visar på hur arbetare förvisso organiserar sig för att försvara sina intressen och förbättra samhället, men definitivt inte utifrån någon marxistisk handbok från 1900-talet, utan utifrån också regionalt, lokalt och socialt specifika identiteter om "medborgare", "migrant", "proletär" och så vidare. Jag har inte hittat någon lämplig artikel av henne gratis på nätet, däremot kan man läsa delar av boken på Google Books.
*Dani Rodrik bloggar, så man kan läsa hans blogg som ofta har bra inlägg. Han är onekligen privilegierad och centralt placerad i världsekonomin, som professor på Harvard och rådgivare i olika internationella organisationer- och globaliseringssammanhang, så han är mycket kunnig och hänger med. Till det är han också sympatisk och teoretiskt bra; han är nån slags progressiv institutionalist som sysslar mycket med de stora frågorna om varför vissa länder är fattiga och andra rika, om vem som gynnas av handel, osv. Antologin Analytical Narratives (Princeton UP, 1999) är helt genialt bra och infallsrik med fallstudier av en mängd utvecklingsländer och deras ekonomiska utveckling de senaste decennierna av ledande nationalekonomer, och hans senaste egna bok One Economics Many Recipes (Princeton UP, 2007) rekommenderar jag också gärna. Den är en argumentation mot Washington Consensus och den gamla nyliberalismen och för en institutionalistisk analys av globalisering och fattigdom och rikedom i världen, med kapitel om WTO med mera.

Tidigare blogginlägg om samtidsanalytiker: "Trevlig tänkarserie på DN kultur", juli 2008; "Nyutgåva av Therborns What Does the Ruling Class Do When it Rules?", juni 2008; "Nationalekonomin och den politiska debatten", april 2008; "En fransk intellektuell: Esther Duflo", januari 2009.

---
Uppdatering, 10 oktober 2011
Perry Anderson om CK Lees Against the Law, i London Review of Books:
"Although quite different in mode and scale, in power nothing like it has appeared since E.P. Thompson’s Making of the English Working Class. In fact, it could well have been called The Unmaking and Remaking of the Chinese Working Class. The product of seven years’ research and interview work on the ground, it is an ethnographic and analytic masterpiece."
Anderson, "Sinomania", LRB 28 januari 2010

3 kommentarer:

vfugruppen sa...

Vad roligt att höra lite nya namn! Din motivering låter klockren, det är precis därför jag också ryggar tillbaka för de Hardt, Negri m fl.

Skulle du inte kunna tipsa om någon bra artikel på nätet av respektive författare?

Micke vK

Erik Bengtsson sa...

Tack för kommentaren! Har lagt till några lästips. :)

vfugruppen sa...

Oj, tack så hemskt mycket!